ultima carrera del 2019, Carrera Juan Ramón Cárdenas